Tlenoterapia – czym są koncentratory tlenu?

W dzisiejszym artykule opiszę jeden z najważniejszych pierwiastków dla każdego żywego organizmu. Gdyby nie ten element, życie w znanej nam postaci nie byłoby prawdopodobnie możliwe. Chodzi oczywiście o tlen.

koncentrator tlenu

Jest to pierwiastek chemiczny, którego liczba atomowa wynosi osiem. Zaliczamy go do tlenowców oraz niemetali. Wynika to oczywiście z jego ułożenia w układzie okresowym. Posiada trzy stabilne izotopy. Najczęściej spotykany z nich ma masę atomową szesnastu unitów. Można z tego z łatwością wywnioskować, że jądro takiego atomu zawiera w sobie osiem neutronów i tyle samo protonów.

Tlen jest jednym z nielicznych pierwiastków, które człowiek przyswaja w postaci wolnych cząsteczek dwuatomowych

Tlen jest niezbędny do oddychania wszystkim złożonym organizmom wielokomórkowym, w tym ludziom. Z tego właśnie powodu popularny sprzęt medyczny znajdujący się w większości szpitali, zawiera najczęściej również elementy, które pozwalają na uzupełnienie niedoborów tego składnika. Leczenie pacjenta tlenem określane jest nazwą „tlenoterapia”. Poddawane są jej przede wszystkim osoby, które zostały zatrute substancjami smolistymi i tlenkiem węgla. Mogło się tak zdarzyć na przykład w wyniku pożaru jakiegoś budynku.

Na szczególną uwagę spośród takich urządzeń zasługuje niewątpliwie koncentrator tlenu. Wykorzystuje się go do dostarczania ciągłych dostaw powietrza z podwyższoną zawartością tlenu. Jest to tańsza oraz bezpieczniejsza alternatywa dla butli zawierającej czysty tlen sprężony pod dużym ciśnieniem. Powodem potencjalnego niebezpieczeństwa podczas użytkowania tej drugiej jest ryzyko wybuchu pożaru w razie wycieków.

Dodaj komentarz