Marketing w mediach społecznosciowych

Marketing w mediach społecznosciowych
Techniki marketingowe podlegają ciągłemu rozwojowi. Jedną z najpopularniejszych jest Social media marketing. Równie dynamiczny jest rozwój serwisów społecznościowych (takich jak Facebook, Google+, Twitter, Flaker) jak i powstawanie nowych, ciekawych i jeszcze bardziej rozbudowanych. Powoduje to wzrost możliwości reklamowych, ułatwia kontakt z klientem. Atutem jest niewielki koszt reklamy i możliwość pozyskania wielu nowych, potencjalnych odbiorców, możliwość ...