Przepisy dotyczące legalizacji gaśnic

Przepisy dotyczące legalizacji gaśnic
Właściwe przepisy regulują w jakich budynkach musi być gaśnica, są to wszystkie obiekty o użyteczności publicznej, takie jak magazyny, place składowe czy budynki produkcyjne. Odpowiednie normy precyzują gdzie i jak zarządca lub właściciel nieruchomości powinien rozmieścić gaśnice i systemy przeciwpożarowe. Rozporządzenia odnośnie gaśnic Według rozporządzenia z siódmego czerwca 2010 roku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ...