Metody badawcze używane w pracach licencjackich

Metody badawcze używane w pracach licencjackich
Każdy student dochodzi w swoim studenckim życiu do momentu, kiedy musi się zmierzyć z napisaniem pracy naukowej. Pierwsza taka praca może przysporzyć wielu pytań i problemów. Bardzo często na samym początku pisania pracy licencjackiej pada pytanie czym są metody badawcze? I jak je zastosować w swojej pracy. Metody badawcze są nierozerwalną częścią każdej pracy licencjackiej, ...