Marketing w mediach społecznosciowych

reklama w mediach społecznościowych

Techniki marketingowe podlegają ciągłemu rozwojowi. Jedną z najpopularniejszych jest Social media marketing. Równie dynamiczny jest rozwój serwisów społecznościowych (takich jak Facebook, Google+, Twitter, Flaker) jak i powstawanie nowych, ciekawych i jeszcze bardziej rozbudowanych. Powoduje to wzrost możliwości reklamowych, ułatwia kontakt z klientem. Atutem jest niewielki koszt reklamy i możliwość pozyskania wielu nowych, potencjalnych odbiorców, możliwość szybkiego komunikowania się z klientami.

Warunkiem jest dobrze przygotowana i dobrze poprowadzona kampania reklamowa, oraz dobrze zaprojektowany profil firmy (proszę zobaczyć profil starterfirm na Twitterze) bo tylko takie działanie zapewni prawidłową interakcję pomiędzy firmą a klientem i pozwoli na spełnienie jego oczekiwań. Tylko zadowolony klient wyrazi uznanie i dobrą opinię o naszej firmie. Dziś moglibyśmy sparafrazować popularne kiedyś powiedzenie o tym, że jeśli nie ma Cię w Google, to nie ma Cię wcale i powiedzieć: nie ma Cię na Facebooku nie istniejesz dla klienta.

Dodaj komentarz