Metody badawcze używane w pracach licencjackich

Każdy student dochodzi w swoim studenckim życiu do momentu, kiedy musi się zmierzyć z napisaniem pracy naukowej. Pierwsza taka praca może przysporzyć wielu pytań i problemów. Bardzo często na samym początku pisania pracy licencjackiej pada pytanie czym są metody badawcze? I jak je zastosować w swojej pracy. Metody badawcze są nierozerwalną częścią każdej pracy licencjackiej, a później również magisterskiej. Określają wszystkie sposoby analizy wybranego tematu pracy. Sposoby te pozwalają na gromadzenie informacji i wyciąganie z nich wniosków, które będą niezbędne do napisania pracy. Dzięki metodom badawczym student jest w stanie sformułować częściowe lub końcowe konkluzje w swojej pracy licencjackiej.

metoda badawcza praca licencjacka

Jakie są metody badawcze w pracy licencjackiej?

Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie ponieważ wybór metody badawczej w pracy licencjackiej zależny jest głównie od tematu pracy. Ogólnie metody badawcze w każdej pracy naukowej, w tym też licencjackiej można podzielić na grupę badań na materiałach źródłowych oraz na badaniach własnych. Dlatego właśnie temat pracy jest tak istotny bo zupełnie inne metody będą charakteryzowały pracę z dziedziny ścisłej, a inne pracę z dziedziny chociaż by dziennikarstwa czy pedagogiki.

Materiały źródłowe

Metoda badawcza opierająca się na materiałach źródłowych obejmuje między innymi przegląd całej dostępnej bibliografii w danym temacie. W ramach bibliografii możemy sięgnąć nie tylko po książki, które przychodzą nam jako pierwsze na myśl i są kojarzone z bibliografią. Mogą to być również czasopisma, prace niepublikowane, druki zwarte, akta archiwalne, artykuły naukowe. Ważne jednak by w swojej pracy licencjackiej zawrzeć wszelkie te źródła w przypisach i spisie treści. Uzyskanie dostępu do źródeł czasem jest bardzo proste i wymaga od nas zaledwie udania się do biblioteki, zdarzają się jednak sytuację kiedy jakiś tekst, który wiele wniesie do naszej pracy jest trudno dostępny i trzeba wykazać się wielkim zaangażowaniem by dotrzeć do niego. Dotyczy to głównie archiwów i miejsc, które nie są tak łatwo dostępne jak biblioteka. Czasem na dostęp do jakiegoś źródła musimy poczekać dlatego też nie warto zostawiać pisania pracy na ostatnią chwilę tylko z odpowiednim wyprzedzeniem ułożyć plan jej pisania i się go trzymać.

Badania własne

Badania własne są metodą badawczą, która wymaga zaangażowania i kreatywności piszącego. Do tej grupy metod zalicza się między innymi wykresy, wywiady, analizy czy prace projektowe. W tej metodzie piszący powołuje się na własną wiedzę w danym zakresie. Ta metoda badawcza sprawia, że promotor jest w stanie sprawdzić kompetencje naukowe autora pracy licencjackiej. Z jednej strony wydaje się łatwiejsza, ale trzeba pamiętać o kluczu, dzięki któremu analiza badawcza jest budowana w pracy licencjackiej. Każda dziedzina posiada swoją własną specyficzną metodę. Metoda badawcza jest często wynikiem dotychczasowej nauki i zebranej wiedzy w danym temacie. Dlatego uczymy się jej, a następnie w pracy licencjackiej testujemy i rozwijamy pod czujnym okiem promotora.

To jaką metodę badawczą użyjemy przy pisaniu pracy licencjackiej trzeba ustalić już na etapie formułowania konspektu. Będzie to sporym ułatwieniem w dalszym pisaniu. Dzięki temu będziemy wiedzieć co nas czeka i jak przygotować się do dalszej pracy. Czy więcej czasu czeka nas przy analizowaniu źródeł. Czy będziemy musieli zarezerwować sobie czas na spotkania z innymi osobami czy instytucjami, które odpowiedzą na nasze pytania, ankiety. Warto też przed podjęciem decyzji co do tematu pracy rozważyć jakie metody chcemy wykorzystać w pracy i czy wolimy opierać całą pracę na źródłach i doświadczeniu innych, czy wgłębić się w temat tak by samemu wysnuć jakieś wnioski i zaobserwować jakieś zjawisko. Na pewno ta druga metoda będzie bardziej kreatywna, ale trzeba liczyć się z tym, że większość pracy będziemy musieli analizować sami, wyciągać z niej odpowiednie wnioski, tworzyć tabele czy ankiety, które pomogą nam na wysunięcie tych wniosków. Dlatego wybór metody musi być mocno przemyślany nawet ze względu na własne preferencje i komfort przy jej pisaniu.

Dodaj komentarz