Przepisy dotyczące legalizacji gaśnic

Właściwe przepisy regulują w jakich budynkach musi być gaśnica, są to wszystkie obiekty o użyteczności publicznej, takie jak magazyny, place składowe czy budynki produkcyjne. Odpowiednie normy precyzują gdzie i jak zarządca lub właściciel nieruchomości powinien rozmieścić gaśnice i systemy przeciwpożarowe.

Rozporządzenia odnośnie gaśnic

Według rozporządzenia z siódmego czerwca 2010 roku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji istnieje obowiązek rozlokowania i posiadania gaśnic w budynkach i obiektach budowlanych. Jeżeli zaś chodzi o rozkład gaśnic na stacjach paliw regulamin określa Minister Gospodarki, który wydał stosowne rozporządzenie 21 listopada 2005 roku. W sprawie wyposażenia samochodów w gaśnice zostało wydane zarządzenie w dniu 31 grudnia 2002 roku przez Ministra Infrastruktury. W każdym tym przypadku instrukcje jasno wytyczają gdzie i jak powinny być zainstalowane gaśnice, tak ważne dla naszego bezpieczeństwa. Niestety stały przegląd gaśnic nie jest zawarty w tym rozporządzeniu, a powinien ze względu na nasze bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Przegląd gaśnic - Biłgoraj

Serwis gaśnic

Oprócz prawidłowego umieszczenia gaśnic, ważnym aspektem jest ich przegląd. Działania mające na celu konserwację sprzętów przeciwpożarowych powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz do roku. Przegląd gaśnic to konieczność jeśli chcemy uniknąć powstania znaczących strat, a odpowiedzialność ta spoczywa na właścicielach lub zarządcach obiektu. Pod tym linkiem: https://www.bhpiww.pl/przeglad-gasnic-konserwacja/ możesz znaleźć rozwinięcie informacji dotyczących przeglądu gaśnic na przykładzie wiedzy firmy: Usługi BHP Biłgoraj.

Bezpieczeństwo pracowników

Obecnie wiele firm zajmuje się szkoleniem personelu z obszaru działania podręcznych przyrządów gaśniczych i hydrantów. Należałoby jeszcze dodać, że istnieje możliwość wykonania u specjalisty tak zwanego przeglądu zerowego, po którym fachowiec u którego kupujemy gaśnicę naklei na nią etykietę kontrolną z datą następnej inspekcji za rok. Aby w jak największym stopniu zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, serwis i naprawa gaśnic powinny być obowiązkowymi działaniami pracodawcy.

Naprawa i serwis gaśnic - Biłgoraj

Kategorie związane z zasadami przeciwpożarowymi

W zależności od grupy do jakiej zakwalifikowano obiekt, będą obowiązywać inne zasady przeciwpożarowe. Kategorii jest pięć, warto jednak wiedzieć, iż na każde sto metrów kwadratowych muszą przypadać dwa kilogramy środka gaśniczego. Wyjątkiem jest kategoria czwarta do której zalicza się domy i mieszkania. Powinno się wiedzieć, że gaśnic nie można poustawiać w przypadkowych miejscach. Muszą być widoczne i dobrze dostępne oraz oddalone od źródeł ciepła. Jeśli zaś pracujemy w wielopiętrowym budynku, gaśnice muszą znajdować się na każdym piętrze. Miejsca gdzie powinna ulokowana być gaśnica to przede wszystkim wejścia do budynków, klatki schodowe, korytarze czy też wyjścia na zewnątrz.

Rodzaje i konserwacja gaśnic

Istnieje kilka rodzajów gaśnic, przeznaczonych do gaszenia różnych rodzajów materiałów. Możemy kupić gaśnicę do pożarów z grupy gazów, metali, olejów, tłuszczów, materiałów stałych o podłożu organicznym lub cieczy i tworzyw topiących się. Wybierając gaśnicę musimy koniecznie zapoznać się z panującymi regulacjami, aby nie dopuścić do poważnego wypadku w wyniku którego mogą ucierpieć nasi pracownicy lub bliskie osoby.

Dodaj komentarz