Terapia dziecka w przedszkolu terapeutycznym

boy-437971__180

Nieprawidłowości w zachowaniu dzieci

Małe dzieci niestety coraz częściej przejawiają nieprawidłowości w zachowaniach, które są skutkiem złych oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców. Czasami przyczyną emocjonalnych problemów dziecka bywa rodząca się choroba psychiczna lub kształtowanie się nieprawidłowej osobowości – na przykład psychopatycznej lub narcystycznej.

girl-492391__180

Poradni psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci

Dzieci, które mają problemy emocjonalne powinny trafić do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której zostaną przebadane testami na inteligencję oraz badającymi emocjonalność najmłodszych. Nigdy nie są to takie same testy psychologiczne, jakie stosuje się w przypadku dorosłych w psychometrii. Jeśli testy wykażą, że dziecko odbiega od normy, wówczas wskazane jest rozpoczęcie terapii takiego dzieciaczka. Taka terapia może odbywać się w domu dziecka, w gabinecie psychologicznym lub w przedszkolu. Istnieją zresztą specjalne przedszkola terapeutyczne, do których trafiają dzieci właśnie ze względu na swoje dysfunkcje.

classroom-658002__180

Terapie korygujące zachowanie dzieci

Celem terapii, jaką zajmują się psychologowie oraz psychoterapeuci i psychiatrzy zatrudnieni w przedszkolach psychoterapeutycznych jest skorygowanie nieprawidłowych zachowań dziecka. Jest to fachowe oddziaływanie na zachowania dziecka w taki sposób, aby wytłumić nieprawidłowe nawyki i emocje, na przykład nadmierną płaczliwość lub nieśmiałość dziecka.

little-102283__180

Przedszkola prowadzące terapie dla dzieci

Terapia w przedszkolach często odbywa się przy udziale rodziców, bo to właśnie rodzice nierzadko potrzebują głownie pomocy przy problematycznym dziecku. Dziecko jest tylko objawem problemów, jakie istnieją w całym systemie rodzinnym. Jeśli rodzina jest dysfunkcyjna, wówczas dziecko będzie agresywne, nadpobudliwe, płaczliwe, będzie się chowało za spódnica mamy i nie będzie potrafiło nawiązywać relacji z rówieśnikami. Przedszkole terapeutyczne ma na celu eliminowanie problemów w zachowaniu dziecka, ale także eliminuje problemy całej rodziny.

Dodaj komentarz