Jak działa biuro rachunkowe?

Jak działa biuro rachunkowe?
Biuro rachunkowe to jednostka prawna, która działa w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz przepisy księgowe. Podstawowe zadania biur rachunkowym polegają między innymi na prowadzeniu  w imieniu klientów pełnej dokumentacji księgowo-rachunkowej między innymi ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg z wynagrodzeniami dla pracowników, a także prowadzenie rozliczeń podatkowych (podatek PIT, podatek VAT). Pomaga także każdemu przedsiębiorcy ...