Ubój zwierząt na użytek własny

Ubój zwierząt na użytek własny
W przydomowych gospodarstwach dość często praktykuje się ubój na zaspokojenie potrzeb własnych. Rzadko jednak rolnicy stosują się do dokładnie regulujących to zagadnienie przepisów. Mowa tu o Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku. Określa ono wymagania weterynaryjne odnośnie produkcji mięsa, które przeznacza się do własnego użytku. Dopuszcza ono obój gospodarczy: ...