Terapia dziecka w przedszkolu terapeutycznym

Terapia dziecka w przedszkolu terapeutycznym
Nieprawidłowości w zachowaniu dzieci Małe dzieci niestety coraz częściej przejawiają nieprawidłowości w zachowaniach, które są skutkiem złych oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców. Czasami przyczyną emocjonalnych problemów dziecka bywa rodząca się choroba psychiczna lub kształtowanie się nieprawidłowej osobowości – na przykład psychopatycznej lub narcystycznej. Poradni psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci Dzieci, które mają problemy emocjonalne powinny trafić do ...