Rynek systemów solarnych w Polsce

Kolektory słoneczne LublinESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) ocenia rynek słonecznych kolektorów w Polsce jako jeden z najmocniej rozwijających się rynków w Europie. Sprzedaż instalacji słonecznego ogrzewania wody w roku 2011 na rynku polskim osiągnęła czwarte miejsce w Europie. Przed nami znalazły się tylko takie kraje jak: Niemcy, Włochy i Hiszpania. Rynek słonecznych kolektorów w Europie oceniany jest jako dość trudny i mocno konkurencyjny.

Firmy pracujące w tej branży prowadzą jednak konsekwentną politykę rozwoju, wprowadzają nowe technologie, dążą do poprawy jakości i obniżania kosztów. Skutkuje to wzrostem zaufania klientów, pomaga poprawiać bilans handlowy kraju, zwiększa eksport. Również decydenci mający wpływ na regulację rynku szeroko wspierają rozwój technologii energii odnawialnej. Zdecydowano o zwiększeniu budżetu dla programu dotacji do kredytów na zakup instalacji solarnych takich jak kolektory słoneczne, a to z pewnością pozwoli na dynamiczny rozwój branżowy.

Polityka spójności UE na lata 2014-2020 rodzi duże nadzieję na wzmocnienie rynku kolektorów słonecznych, zwłaszcza,że w perspektywie jest nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii cieplnej. Może to stać się dodatkowym impulsem do rozwoju powstającego rynku fotowoltaiki.

Dodaj komentarz