O Rzemiośle Kowalskim

stalowe elementy kute

Rzemiosło kowalskie przez niektórych uznawane jest za najstarsze ze znanych nam rzemiosł. W dobie dzisiejszej techniki jest to rzemiosło zanikające, choć niektórzy twierdzą, że ostatnio mocno się odradza, bo zainteresowanie wyrobami kowalskimi stale wzrasta. Trzeba jednak rozgraniczyć to co jest rzeczywistym rzemiosłem kowalskim a co tylko jego namiastką. Dzisiejsze warsztaty ślusarskie często przyjmujące nazwy Pracowni Kowalstwa Artystycznego w rzeczywistości wprowadzają w błąd swoich ewentualnych klientów, gdyż swoje wyroby wykonują z gotowych półfabrykatów zwanych odkówkami matrycowymi. Tak więc nie są to w istocie wyroby kute w rozumieniu prawdziwego rzemiosła kowalskiego, a jedynie wyroby ślusarskie nazwane kowalskimi. Zdecydowanie zaniża to prestiż pięknego fachu posiadającego bogatą tradycję. Przecież dawniej niemal każda wioska posiadała który wykonywał stalowe elementy kute. Jednakże i dzisiaj wiele osób znających tematykę, niepoddających się przekłamaniom rynkowym. Osoby te zamawiają wyroby w oryginalnych Pracowniach Metaloplastycznych, wiedząc, że można w nich często nabyć prawdziwe dzieła sztuki kowalskiej. Stwarza to nadzieję na to Kowalstwo Artystyczne nie tylko nie zaginie, ale będzie się rozwijać.

Dodaj komentarz