Jak radzić sobie z traumą? 1

Poprzez traumę rozumiemy trwałą zmianę w psychice. Zmiana wynika z przeżytego przeżycia, które było gwałtowne i przykre. Osoba, która przeżyła taki uraz psychiczny, zwykle ma problemy w powrocie do poprzedniego funkcjonowania. Trauma w opinii lekarzy stanowi naturalną reakcję ochronną organizmu na zagrażającą mu sytuację. Człowiek, który przeżył traumę, skaleczony został traumatycznym stresorem.

Cztery na pięć osób w trakcie swego życia, jest narażona na stresor traumatyczny. Skutkiem przeżytej traumy może być depresja i zespół stresu pourazowego. Jednostka ludzka niejednokrotnie ma trudność w uświadomieniu sobie istoty problemów, w nazwaniu ich. Osoba, która doznała traumy, popada w bezsenność, innym symptomem może być nadmierne pobudzenie oraz dolegliwości psychosomatyczne, bóle mające podłoże w psychice. Osoba z traumą może mieć różnego rodzaju nieuzasadnione lęki o stan zdrowia i życia. Osoby po przeżytej traumie unikają miejsc, które kojarzą się im z przeżytym urazem psychicznym.

Psycholog Beata Załucka-Gosk - Gdynia, ul. Konwaliowa 9

Pomoc psychoterapeuty

Osoby, które nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z traumą, powinny udać się na psychoterapię. Lekarz wychodzi z założenia, że zdarzenia same w sobie i ich interpretacja dokonana w umyśle, odpowiadają za rodzaj i intensywność reakcji emocjonalnej. Terapeuta rozpoczyna leczenie od wyjaśnienia, następnie przechodzi do modyfikacji błędnych schematów myślenia. Pacjent musi przepracować z lekarzem negatywne myśli, uczucia, oraz wyobrażenia, które dotyczą przeżytej emocjonalnej sytuacji. W niektórych sytuacjach traumatyczne wydarzenie zostaje wyparte ze świadomości. Dzieje się tak, bo zdarzenie było zbyt zagrażające dla osoby, która go doznała. W takim przypadku leczenie polega na dojściu do źródła problemu. Pacjent musi mieć świadomość powstania traumy, musi znać jej powód, by móc poradzić sobie skutecznie wyjść z traumy. Leczenie urazu psychicznego nie jest proste, wymaga opowiadania o problemie, przywołania złych i trudnych wydarzeń, wyobrażenia sobie pewnych mało przyjemnych rzeczy. Pacjent może czuć lęk, być zniechęcony do kontynuowania dalszego leczenia. Wielką rolę odgrywają bliscy, którzy wspierają oraz trwają przy osobie chorej, ważne jest to wsparcie najbliższych, by powrócić do stanu równowagi psychicznej. Osoba po traumie powinna czuć się w pełni bezpieczna, co pozwoli na kontynuację leczenia i da nadzieję na szybkie wyjście z problemów.

Trauma z dzieciństwa

Uraz psychiczny doznany w dzieciństwie może mieć przełożenie na całe dorosłe życie. Osoba, która doznała urazu w dzieciństwie, może mieć problemy w nawiązywaniu poprawnych relacji społecznych oraz w osiągnięciu samodzielności. Traumy doznane w dzieciństwie mogą o sobie dać znać po wielu latach. Psychoterapia pozwala w skuteczny sposób przepracować urazy z dzieciństwa. 

1 thoughts on “Jak radzić sobie z traumą?

  1. Kamil W. lis 16,2021 15:07

    Sam zmagałem się z traumą po odejściu bliskiej mi osoby. Pomoc psychologa naprawdę mi pomogła i znowu mogę normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem..

Dodaj komentarz